NMRTUP Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141


ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
นโยบาย
กลยุทธ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย

เรื่อง วัน เดือน ปีที่ประกาศ
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 24 มกราคม 2561
จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ server 14 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและสื่อการเรียนการสอน 22 กุมภาพันธ์ 2561

News
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2018-04-07 13:42:27 196 0
ทำเนียบนักเรียนม.3เเละม.6
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2018-03-30 16:26:40 211 0
กิจกรรมวัน open house
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 18:15:41 254 0
กิจกรรมวันเกียรติยศ
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 12:50:29 333 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันตรุษจีน
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 12:30:17 207 0 ข่าวสาร (Event)
English Day Camp
Create by : Information
Create : 2018-02-07 09:38:07 276 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2561
Create by : Audio-visual
Create : 2018-01-15 16:34:51 360 0 ข่าวสาร
การเเข่งขันทักษะภาษาจีนเเละวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-21 15:57:55 243 0 ข่าวสาร
กิจกรรม Leaguages in A Global World
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-20 15:20:31 217 0 ข่าวสาร
การแขังขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3
Create by : Information
Create : 2017-12-15 12:04:23 198 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกาา 2560
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-06 12:21:54 237 0 ข่าวสาร (Event)
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 และประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:14:04 203 0 ข่าวสาร
กีฬาสี 'สักทองเกมส์' 2560
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:01:01 341 0 ข่าวสาร

more


New Article
ภาพถ่ายดาวเทียม
Create by : krupanida
เศรษฐกิจพอเพียง
Create by : Tonkladis
easy pass
Create by : krurung
รีโมทเซนซิง
Create by : krupanida
passport
Create by : krurung

Create by : krupanida
ล้มทั้งยืน...ดีกว่าล้มไม่เป็น
Create by : krunam
สถานที่ท่องเที่ยวสวยในไทย
Create by : krunam
แนะนำหนังสือท่องเที่ยว
Create by : krurung
การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT
Create by : KRUTUKTAKA

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดงาน Smart Learning Expo ณ จ.ขอนแก่น
   


สพป.พิษณุโลก เขต 3 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
   


ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมรดน้ำขอพร เลขาธิการ กพฐ. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลสงกรานต์
   


ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษา จากเลขาธิการ กพฐ.
   


สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ (สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ)
   


โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 รับหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่มที่ 41 ฉบับพระราชทาน
   


สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education
   


สงกรานต์ ปี 2561 ...รวมพล...คนรัก....สุพรรณบุรี เขต 3
   


สพป.นศ. 2 เปิดค่ายภาวะผู้นำ
   


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
   

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
   
เรียน: 
ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
ด้วยสมาคมครูประเทศบรูไนดารุสซาราม ขยายเวลารับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างครูประเทศไทยกับครูประเทศบรูไนดารุสซาราม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: ทุนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย "School of Economics and Management Global Business Course for International Students"
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
   
เรียน: 
ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 5 ทุน ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarships Programme ประจำปีการศึกษา 2017/2018 หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mohe.gov.lk หรือติดตามรายได้ดังเอกสารที่แนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: โครงการจัดอบรมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและเจ้าหน้าที่(ผู้อนุมัติ)ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
   
เรียน: 
ผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและเจ้าหน้าที่(ผู้อนุมัติ)ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่าน Facebook Live ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 0900-16.30 น. หากสนใจร่วมการอบรมดังกล่าว ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.aidfunds.org หรือติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SWIFT ขั้นพื้นฐาน
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจในการสอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้รับประสบการณ์ในการเรียนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS ด้วยภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมและช่วยเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน 2. เพื่อจุดประกายให้กับครูกลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและเพื่อวางแนวทางการสอนด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เข้าไปในหลักสูตรต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย สถานที่ : ชั้น 44 ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ( The Offices at Central World ) ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้โดยมีให้เลือก 4 รอบ รอบที่ 1 : 23 เมษายน 2561 : 12.30


iSchool
ข้อมูลการใช้ Internet
ธนาคารโรงเรียน

โครงงานวิทย์
DLIT
นโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
การนำมาตราฐานการเรียนรู้กลุ่มวิทย์ คณิต และสาระภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
การศึกษาพิเศษ
DLIT NMRTUP
เยาวชนรักษ์น้ำบาดาล

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ฟอร์มงานวิจัย
เอกสารจัดทำแผน
เอกสารความรู้ SBM

Statistic
Counter
1501230  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141

Generated 1.651999 sec.