NMRTUP Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
นโยบาย
กลยุทธ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
แผนที่โรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย


News
กิจกรรมทอดผ้าป่า ๒๕๖๐
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2017-09-01 15:17:22 360 0
กิจกรรมวันเเม่ ๒๕๖๐
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2017-08-15 15:24:35 246 0
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๕ ปี
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2017-08-01 13:50:18 418 0
ม.5 ร่วมกิจกรรม Admission Premium on Tour 2017
Create by : Information
Create : 2017-07-15 08:26:16 454 0 ข่าวสาร
ม.4 อบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์
Create by : Information
Create : 2017-07-15 08:25:20 304 0 ข่าวสาร
Dek-D Admission on Tour by Dek-D.com
Create by : Information
Create : 2017-07-08 07:22:56 352 0 ข่าวสาร
ถวายเทียนจำนำพรรษา 06/06/60
Create by : Information
Create : 2017-07-08 01:29:15 181 0 ข่าวสาร
กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-07-05 09:47:23 230 0 ข่าวสาร (Event)
หล่อเทียนพรรษา 2560
Create by : Information
Create : 2017-07-04 15:28:40 227 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-07-02 13:18:53 211 0 ข่าวสาร
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-07-02 13:07:58 246 0 ข่าวสาร
กิจกรรมประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-06-18 09:30:32 431 0 ข่าวสาร
กิจกรรมกระดาษสามหาว โครงการ TO BE NUMBER ONE
Create by : Information
Create : 2017-06-16 22:01:20 252 0 ข่าวสาร

more


New Article
อย่าหาข้ออ้างเวลาออกไปเล่นกีฬา
Create by : JETSADA
ของเล่นสนุกๆ กระดาษหมุนกลมๆ ล้อลาย
Create by : 120201837288
สื่อการสอนเรื่องการบวกเศษส่วน
Create by : 120201837288
Leader's Personality
Create by : LotteEng
จำนวนเฉพาะ
Create by : PTchaaim
เล่นกีฬาเพื่อการ HIT เบิร์นไขมัน
Create by : JETSADA
math project
Create by : 120201837288
Public Speaking Technique
Create by : LotteEng
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม?
Create by : 180992044109
อาหารเช้าสำคัญไฉน
Create by : JarinPE

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

เทสโก้โลตัส กับโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหัน อำเภอปักธงชัย สพป.นคคราชสีมา เขต3
   


ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
   


ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
   


สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
   


สพป.น่าน เขต 1 ต้อนรับคณะ สพป.ปัตตานี เขต 1
   


สพป.นภ.2 ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการ
   


สพม.3 ขับเคลื่อนการสร้างระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน PLC
   


ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
   


สพม.34 ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป ฝึกซ้อมการแสดงชุด
   


สพป.ลำพูน เขต 2 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดลำพูน
   

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
เรียน: 
ผู้เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ


โครงการสัมมนาวิชาการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active learing ) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
ในวันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


การประกวดตราสัญญลักษณ์ (โลโก้ ) วันเด็กแห่งชาติ
   
เรียน: 
ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
หนังสือ ศธ 04001/6187 และรายละเอียด, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , โบว์ชัว


การประชุม SEMWO INNOTECH 15TH International Conference
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: iSchool
ข้อมูลการใช้ Internet
ธนาคารโรงเรียน

โครงงานวิทย์
DLIT
DLIT NMRTUP
เยาวชนรักษ์น้ำบาดาล

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ฟอร์มงานวิจัย
เอกสารจัดทำแผน
เอกสารความรู้ SBM

Statistic
Counter
1397375  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.214339 sec.