NMRTUP Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
นโยบาย
กลยุทธ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
แผนที่โรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย


News
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกาา 2560
ข่าวสาร (Event)
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-06 12:21:54 59 0
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 และประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
ข่าวสาร
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:14:04 60 0
" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_type=external">
" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_type=external">กีฬาสี "สักทองเกมส์" 2560
ข่าวสาร
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:01:01 75 0
สอบธรรมศึกษา
Create by : Information
Create : 2017-11-24 15:52:38 43 0 ข่าวสาร
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ 4
Create by : Information
Create : 2017-11-24 15:35:50 70 0 ข่าวสาร
วิธีแก้ไขเมื่อ Chrome block website
Create : 2017-11-21 14:41:06 36 0 ข่าวสาร Approve
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560
Create by : Audio-visual
Create : 2017-11-09 13:10:52 108 0 ข่าวสาร
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
Create by : Audio-visual
Create : 2017-11-09 12:50:15 55 0 ข่าวสาร
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2560
Create by : Information
Create : 2017-10-23 17:03:46 107 0 ข่าวสาร
'ฮักแฮง แพงกัน' สังสรรค์ครูเครือเตรียมพัฒน์ ครั้งที่ 4
Create by : Information
Create : 2017-10-23 17:03:07 96 0 ข่าวสาร
สัมมนาครูเครือเตรียมพัฒน์ครั้งที่ 4 อุดรธานี
Create by : Information
Create : 2017-10-23 17:02:00 79 0 ข่าวสาร
กิจกรรมทอดผ้าป่า ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-09-01 15:17:22 448 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันเเม่ ๒๕๖๐
Create by : Audio-visual
Create : 2017-08-15 15:24:35 293 0 ข่าวสาร

more


New Article
วิธีแก้ไขเมื่อ Chrome block website
Create by : NMRTUP
อย่าหาข้ออ้างเวลาออกไปเล่นกีฬา
Create by : JETSADA
ของเล่นสนุกๆ กระดาษหมุนกลมๆ ล้อลาย
Create by : 120201837288
สื่อการสอนเรื่องการบวกเศษส่วน
Create by : 120201837288
Leader's Personality
Create by : LotteEng
จำนวนเฉพาะ
Create by : PTchaaim
เล่นกีฬาเพื่อการ HIT เบิร์นไขมัน
Create by : JETSADA
math project
Create by : 120201837288
Public Speaking Technique
Create by : LotteEng
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม?
Create by : 180992044109

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม " คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน " 9 ธันวาคม 2560
   


สโมสรไลออนส์สากล มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 50 คัน
   


สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านพารา
   


กพฐ.สัญจรตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นทุรกันดาร
   


สพป.ชัยนาท ร่วมใจบริจาคสมทบโครงการ"ก้าวคนละก้าว"
   


อ่างทอง สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
   


สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
   


Chon 1 ร่วมรับชม
   


ผอ.สพป.ชัยนาท เยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล
   


สพป.เลย เขต 2 รับมอบถนนคอนกรีต ห้องน้ำ และอุปกรณ์การศึกษา
   

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชียในชื่อ
   
เรียน: 
ผู้สนใจรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2561
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันนี้


การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่นครั้งที่ 12
   
เรียน: 
ผอ.สพป./สพม.สื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ " อย่าให้ใครว่าไทย "
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
รณรงค์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่ให้ใช้แนวคิดของความพอเพียง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ ภายใต้ชื่อ


สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Ghaphics สำหรับสื่อสารองค์กร ฯ
   
เรียน: 
ผู้เกี่ยวข้อง
สื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับสื่อสารองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนภาคประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=EYOSBjzxOa0


iSchool
ข้อมูลการใช้ Internet
ธนาคารโรงเรียน

โครงงานวิทย์
DLIT
DLIT NMRTUP
เยาวชนรักษ์น้ำบาดาล

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ฟอร์มงานวิจัย
เอกสารจัดทำแผน
เอกสารความรู้ SBM

Statistic
Counter
1412249  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.623210 sec.