NMRTUP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
นโยบาย
กลยุทธ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
แผนที่โรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย


ข่าวสาร
ม.5 ร่วมกิจกรรม Admission Premium on Tour 2017
ข่าวสาร
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-07-15 08:26:16 42 0
ม.4 อบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์
ข่าวสาร
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-07-15 08:25:20 35 0
Dek-D Admission on Tour by Dek-D.com
ข่าวสาร
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-07-08 07:22:56 76 0
ถวายเทียนจำนำพรรษา 06/06/60
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-07-08 01:29:15 46 0 ข่าวสาร
กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สร้างโดย : Audio-visual
เมื่อ : 2017-07-05 09:47:23 51 0 ข่าวสาร (Event)
หล่อเทียนพรรษา 2560
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-07-04 15:28:40 64 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สร้างโดย : Audio-visual
เมื่อ : 2017-07-02 13:18:53 54 0 ข่าวสาร
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สร้างโดย : Audio-visual
เมื่อ : 2017-07-02 13:07:58 61 0 ข่าวสาร
กิจกรรมประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สร้างโดย : Audio-visual
เมื่อ : 2017-06-18 09:30:32 262 0 ข่าวสาร
กิจกรรมกระดาษสามหาว โครงการ TO BE NUMBER ONE
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-06-16 22:01:20 120 0 ข่าวสาร
สนุกเรียน สนุกเล่น ไปกับเลอโนโว
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-06-16 21:44:56 100 0 ข่าวสาร
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-06-16 21:12:05 121 0 ข่าวสาร
Collon พาน้องพิชิต O-NET ENGLISH SCHOOL TOUR
สร้างโดย : Information
เมื่อ : 2017-06-16 20:26:11 111 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
มากรอกคะแนนผ่าน iSchool กันเถอะ
สร้างโดย : NMRTUP
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สร้างโดย : Information
พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ม.1/59
สร้างโดย : Information
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2559
สร้างโดย : Information
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียน ม.1
สร้างโดย : Information
กิจกรรม 'วันสุนทรภู่' 24 มิถุนายน 2559
สร้างโดย : Information
Admission Premium OnTour 2016
สร้างโดย : Information
นักเรียน ม.1 อบรม Hormone วัยว้าวุ่น 10 มิ.ย.59
สร้างโดย : Information
ทำบุญและพิธีถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี
สร้างโดย : Information
กิจกรรม 'เตรียมตัวรับตรงและแอดมิชชั่น 60' โดยงานแนะแนว
สร้างโดย : Information

iSchool
ข้อมูลการใช้ Internet
ธนาคารโรงเรียน

โครงงานวิทย์
DLIT
DLIT NMRTUP
เยาวชนรักษ์น้ำบาดาล

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ฟอร์มงานวิจัย
เอกสารจัดทำแผน
เอกสารความรู้ SBM

สถิติ
เยี่ยมชม
1344122  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.343502 sec.