NMRTUP


แผนที่โรงเรียน

ดู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141

Generated 0.021667 sec.