Audio-visual Article


ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 เเละม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนเเละนักเรียนช่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเเละมอบตัวเป็นศิษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เเละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคา พ.ศ.๒๕๖๐

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 1.47 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.38 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.12 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.96 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.95 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.12 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.75 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.35 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.96 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.10 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.24 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.32 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.80 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.21 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 1.90 MBs
Upload : 2017-05-04 16:03:09

Size : 2.02 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.83 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.58 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.13 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.98 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.50 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.64 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.26 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 2.40 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.89 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.84 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.79 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.53 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.62 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.68 MBs
Upload : 2017-05-04 16:08:46

Size : 1.53 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.45 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.78 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.41 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.70 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.77 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.73 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.95 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 2.54 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 2.07 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.52 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.65 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.57 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.79 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.56 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.44 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.72 MBs
Upload : 2017-05-04 16:13:59

Size : 1.91 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.67 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 0.94 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.32 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.36 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.57 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.24 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.54 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.54 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.37 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.49 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.23 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.40 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.66 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.72 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.58 MBs
Upload : 2017-05-04 16:19:03

Size : 1.44 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.46 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.16 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.35 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.40 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.29 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.47 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.33 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.23 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.20 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.44 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 0.98 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38

Size : 1.36 MBs
Upload : 2017-05-04 16:22:38
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Audio-visual
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141

Generated 1.086788 sec.