Audio-visual Article


กิจกรรมอบรม Hormone วัยว้าวุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการจัดอบรมนักเรียนสภานักเรียน Hormone วัยว้าวุ่นโดยความร่วมมือหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเเละองค์กรบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมรับการอบรมในวันพฤหัสยดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 4.27 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 5.31 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.32 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.40 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.20 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.44 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.59 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.65 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.86 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.64 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.77 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.91 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.43 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.92 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.66 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.85 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 5.22 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.43 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18

Size : 4.37 MBs
Upload : 2017-06-02 10:27:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Audio-visual
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141

Generated 0.814167 sec.