Audio-visual Article


กิจกรรมประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมมอบเข็มมกุฏขัติยราชนารีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 1.77 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.42 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.57 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.94 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.68 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.78 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.48 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 2.08 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.55 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.65 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.94 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.69 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.85 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.99 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.96 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.71 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.77 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.73 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.78 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.81 MBs
Upload : 2017-06-18 09:58:25

Size : 1.41 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.31 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.17 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 6.92 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.23 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.63 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.56 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29

Size : 1.74 MBs
Upload : 2017-06-18 10:29:29
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Audio-visual
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.448789 sec.