Audio-visual Article


วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๕ ปี
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เเละเเขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครบรอบ ๒๕ ปี ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 6.41 MBs
Upload : 2017-08-01 13:57:53

Size : 6.34 MBs
Upload : 2017-08-01 13:58:16

Size : 6.79 MBs
Upload : 2017-08-01 13:58:16

Size : 6.11 MBs
Upload : 2017-08-01 14:26:46

Size : 6.80 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.43 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 5.80 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 5.75 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.31 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.20 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 7.22 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.66 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 2.61 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 2.80 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 3.65 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 2.56 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 5.24 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 3.81 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.95 MBs
Upload : 2017-08-01 15:02:53

Size : 6.74 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 4.67 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.94 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.72 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 3.70 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 4.76 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.59 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.23 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 6.57 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.81 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 4.66 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.48 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.51 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.61 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.62 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.50 MBs
Upload : 2017-08-01 15:17:02

Size : 5.55 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.50 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.93 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.65 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.59 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.38 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 5.43 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 4.53 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 4.69 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 7.90 MBs
Upload : 2017-08-01 15:26:30

Size : 6.40 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 5.35 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 5.96 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 5.87 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 4.06 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 5.33 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 3.03 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 7.40 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 5.68 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 6.24 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 6.93 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13

Size : 7.03 MBs
Upload : 2017-08-01 15:29:13
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Audio-visual
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 0.909552 sec.